تشدید درگیری‌های طالبان و ارتش در بادغیس

تشدید درگیری‌های طالبان و ارتش در بادغیس

درگیری بین نیروهای ارتش و گروه طالبان در ولایت بادغیس جان ۱۶ تن از افراد طالبان را گرفت. محمدزی شیرزاد فرمانده تیپ/لوای سوم ارتش در ولایت بادغیس به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت: "این درگیری بعد از حمله طالبان و تصرف ۵ پاسگاه...