تشدید حملات شبانه تفنگداران غیر مسئول به خانه‌های مسکونی در قلعه نو

تشدید حملات شبانه تفنگداران غیر مسئول به خانه‌های مسکونی در قلعه نو

رییس شورای ولایتی ولایت بادغیس درمصاحبه ای به تلویزیون چکاد گفت که درچند هفته ای اخیر حملات شبانه تفنگداران غیر مسئول به خانه‌های مسکونی باشندگان قلعه نو مرکز این ولایت زیاد شده که سبب ایجاد زمینه رعب ووحشت شده...