تشخیص آلودگی آب با حسگر الکترونیکی

تشخیص آلودگی آب با حسگر الکترونیکی

محققان دانشگاه بس در انگلستان موفق به ساخت حسگری شدند که میزان آلودگی آب را اندازه گیری میکند.   این حسگر که از جنس کاغذ بوده و سبک و ارزان قیمت است ابزار ساده ای است که از نوشیدن آب های آلوده جلوگیری میکند. این ابزار از...