نسل جدید از موتر؛ تریلی بدون راننده در بزرگ‌راه آلمان

نسل جدید از موتر؛ تریلی بدون راننده در بزرگ‌راه آلمان

برای نخستین بار در آلمان یک موتر باربری(تریلی) بدون داشتن راننده در بزرگراهی پرتردد به حرکت درآمد. این موتر محصول کمپانی دایملر است و توسط یک نرم‌افزار کامپیوتری رانده می‌شود. طبق قوانین راهنمایی و رانندگی در آلمان،...