آیا در مورد گیاهی برای ترک آسان سیگار می‌دانستید؟

آیا در مورد گیاهی برای ترک آسان سیگار می‌دانستید؟

مصرف سیگار برای سلامتی مضر است. اعتیاد به نیکوتین به قدری شدید است که ترک آن نیازمند اراده‌ای پولادین است. زمانی که نیکوتین به بدن فرد سیگاری نرسد، حس اضطراب وی را فرا خواهد گرفت. اما گیاهی وجود دارد که می‌تواند این نیاز...