سالانه ۸۰۰ تن از شهروندان افغانستان ترک تابعیت می‌نمایند

سالانه ۸۰۰ تن از شهروندان افغانستان ترک تابعیت می‌نمایند

مقام‌ها در وزارت عدلیه گفته‌اند سالانه در حدود ۸۰۰ تن از شهروندان کشور، به دلیل چالش‌های کنونی اقدام به ترک تابعیت می‌نمایند. امان ریاضت، سخنگوی این وزارت گفته‌است از آغاز سال جاری تاکنون دست کم، صد نفر خواستار ترک...