ترکیه ۳۲۰ واحد مسکونی در نوار غزه می‌سازد

ترکیه ۳۲۰ واحد مسکونی در نوار غزه می‌سازد

دولت وفاق ملی فلسطین روز چهارشنبه از تلاش برای احداث ۳۲۰ واحد مسکونی برای خسارت دیدگان از تجاوز نظامی اخیر رژیم اسرائیل به نوار غزه خبر داد. مفید الحساینه وزیر کار و مسکن فلسطین در نشست خبری گفت: وزارت کار و مسکن فلسطین...