ترکیه ۳۰ آواره افغان را از خاکش اخراج کرد

ترکیه ۳۰ آواره افغان را از خاکش اخراج کرد

سازمان عفو بین‌الملل، ترکیه را متهم به اخراج ۳۰ آواره افغان که از بیم تهدید شورشیان طالب، مجبور به مهاجرت شده بودند، کرده است. خبرگزاری رویترز امروز گزارش داد که سازمان عفو بین‌الملل روز گذشته ترکیه را متهم کرد که ۳۰...