دولت ترکیه هفت هزار نفر از کارمندان دولتی را اخراج کرده‌است

دولت ترکیه هفت هزار نفر از کارمندان دولتی را اخراج کرده‌است

دولت ترکیه هفت هزار نفر از کارمندان دولتی را اخراج کرده‌است   در تازه‌ترین مورد، دولت ترکیه بیش از هفت هزار و ۳۰۰ نفر را کارمندان اداره‌های دولتی این کشور را اخراج کرده‌است. بیشتر اخراج شدگان از نیروهای امنیتی و...