ترکیه و اروپا روی طرح ساماندهی پناه‌جویان توافق کردند

ترکیه و اروپا روی طرح ساماندهی پناه‌جویان توافق کردند

اتحادیۀ اروپا و ترکیه بر سر طرح اقدام مشترک برای ساماندهی پناه‌جویان و مهاجران با یکدیگر به توافق رسیدند. بر اساس این توافق اتحادیۀ اروپا می‌پذیرد که درازای گشایش مراکز ساماندهی متقاضیان پناهندگی در ترکیه هم کمک مالی...