ترکیه می‌خواهد سیستم دفاع هوایی اس ۴۰۰ از روسیه بخرد

ترکیه می‌خواهد سیستم دفاع هوایی اس ۴۰۰ از روسیه بخرد

روسیه و ترکیه مذاکرات را در مورد خرید احتمالی سیستم دفاع هوای پیشرفته روسیه بنام اس ۴۰۰ از سوی انقره آغاز کردند. الکساندر فومین رییس شعبه همکاری های تخنیکی نظامی خدمات فدرالی روسیه دیروز به خبرگزاری انترفکس اظهار داشت...