ترکیه جهت بهبود وضعیت معارف افغانستان کمک می‌کند

ترکیه جهت بهبود وضعیت معارف افغانستان کمک می‌کند

مقام‌ها در ترکیه اعلام کرده است که برای بهبود وضعیت وزارت معارف افغانستان کمک می‌کند.   حکومت ترکیه گفته است که در راستای بهبود وضعیت معارف افغانستان بخصوص در آموزش دختران این کشور همکاری‌های لازم را انجام...