ترکیه مسودهء منع پخش آذان در اسرائیل را نکوهش کرد

ترکیه مسودهء منع پخش آذان در اسرائیل را نکوهش کرد

ترکیه پیشنهاد اسرائیل را مبنی برای کاهش آواز بلندگوها در مساجد را مورد انتقاد قرار داد و آنرا "غیرقابل قبول" عنوان کرده است. نعمان کورتولمُش، معاون صدراعظم ترکیه، پس از جلسه کابینۀ ترکیه به خبرنگاران گفت که پیشنهاد...