ترکیه: روسیه انتقام جویی می کند

ترکیه: روسیه انتقام جویی می کند

یک مقام رسمی ترکیه گفت: تحریم‌هایی که روسیه علیه کشور ما اعمال کرده تنها موجب تعمیق مشکل در روابط دو کشور خواهد شد. یک مقام رسمی ترکیه در مصاحبه با رویترز گفت: تحریم های روسیه علیه ترکیه تنها به ضرر روابط دو کشور خواهد...