ترکیه به دنبال زنی که از آن هراس دارد

ترکیه به دنبال زنی که از آن هراس دارد

رسانه‌های ترکیه تصویر زنی را در ابعاد گسترده منتشر کردند که گفته می‌شود ارتش و پولیس این کشور دنبال او هستند. این تصویر را ارتش ترکیه در اختیار رسانه‌ها قرار داده و در این رابطه مشخصات این زن نیز منتشرشده است. بر اساس...