ترکیه به حمایت نظامی‌اش در افغانستان ادامه می‌دهد

ترکیه به حمایت نظامی‌اش در افغانستان ادامه می‌دهد

محمد اشرف غنی رییس‌جمهور کشور روز گذشته در ارگ ریاست‌جمهوری با هولوسی آکار رییس ستاد ارتش ترکیه دیدار کرد. رییس ستاد ارتش ترکیه در این دیدار گفت که روابط میان افغانستان و ترکیه با همکاران بین‌المللی بخصوص در چوکات...