مقامات ترکمنستان: کار عملی پیرامون پروژه تاپی در افغانستان جریان دارد

مقامات ترکمنستان: کار عملی پیرامون پروژه تاپی در افغانستان جریان دارد

خبرگزاری دولتی ترکمنستان از قول معاون صدر اعظم این کشور مقصد بابایوف گزارش داده که طبق پلان‌های منظور شده پایپلاین انتقال گاز این پروژه در خاک ترکمنستان گذاشته شده و در بخش‌های افغانستان و پاکستان کار آن جریان...