دولت ترکمنستان ۱۳ کیلومتر راه آهن را در هرات ریل گذاری خواهد کرد

دولت ترکمنستان ۱۳ کیلومتر راه آهن را در هرات ریل گذاری خواهد کرد

دولت ترکمنستان متعهد شده که ۱۳ کیلومتر راه آهن در شهرک مرزی تورغندی ولایت هرات را ریل گذاری کند.   جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید که تفاهم‌نامه اجرای این پروژه با دولت ترکمنستان در روزهای آینده به امضا خواهد...