ترکمنستان خواهان ایجاد نمایندگی سیاسی در فراه شد

ترکمنستان خواهان ایجاد نمایندگی سیاسی در فراه شد

ترکمنستان خواستار تشکیل نمایندگی در ولایت فراه است، این مطلب را خواجه عوض اوف کنسول این کشور در هرات روز گذشته در دیدار با محمد آصف ننگ والی فراه بیان نمود. بر اساس خبرنامه دفتر سخنگوی والی فراه که یک کاپی آن به تلویزیون...