ترکمنستان بورسیه‌های تحصیلی به دانشجویان افغان خواهد داد

ترکمنستان بورسیه‌های تحصیلی به دانشجویان افغان خواهد داد

معاون نخست وزیر و وزیر خارجه ترکمنستان در دیدار با رئیس اجرائیه افغانستان گفته که ترکمنستان در بخش انرژى و ترانسپورت به دانشجویان افغان بورسیه مى‌دهد.   رشید مرادوف در این دیدار با عبدالله عبدالله همچنان گفته که...