ترور یک تن از فرمانده‌هان جمعیت اسلامی در کابل

ترور یک تن از فرمانده‌هان جمعیت اسلامی در کابل

مقام‌ها در وزارت امور داخله می‌گویند که شامگاه روز شنبه، رفیع الله گل افغان معاون دوم پیشین مجلس سنا و فرمانده برحال جمعیت اسلامی در کابل ترور شد.   نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله گفت که معاون دوم پیشین مجلس سنا...