ترور دیگری مردم نیمروز را ناآرام ساخت

ترور دیگری مردم نیمروز را ناآرام ساخت

صبح امروز مردان مسلح ناشناس یک کارمند اداره دادستانی ولایت نیمروز را ترور کردند. این درحالی است که حدود یک هفته پیش نیز افراد مسلح ناشناس مدیر اداری این دادستانی را در مقابل خانه‌اش به ضرب گلوله از بین بردند. آقای شفا...