ترور یک بزرگ‌ قومی همراه با یک تن دیگر در بادغیس

ترور یک بزرگ‌ قومی همراه با یک تن دیگر در بادغیس

ترور یک بزرگ‌ قومی همراه با یک تن دیگر در بادغیس   رییس شورای همبستگی قریه نوآباد ولسوالی قادس بادغیس همراه با یک تن از همراهان خود، صبح‌امروز از سوی افراد مسلح‌ناشناس به‌قتل رسید. ظاهر بهاند سخنگوی والی بادغیس...