تروریستی که پس ترور شکار نیروهای ویژه پولیس شد

تروریستی که پس ترور شکار نیروهای ویژه پولیس شد

یک تروریست پس از انجام عمل ترور از سوی نیروهای ویژه پولیس نخست زخمی و درنهایت بازداشت گردید. این تروریست قاری امید نام دارد و از ناحیه پا توسط پولیس زخمی شده است. عبدالرئوف احمدی سخنگوی پولیس هرات به تلویزیون چکاد که این...