تروریستان در هرات ناکام ماندند

تروریستان در هرات ناکام ماندند

بر اساس خبرنامۀ فرماندهی امنیه هرات که یک کاپی آن به تلویزیون چکاد رسیده آمده است که یک موتورسایکل با مواد انفجارى در منطقه تانک مولوى این ولایت به همکارى نیروهای استخباراتی پولیس و امنیت ملى شناسایی و مواد انفجاری...