ترمینال باربری هرات نیاز به مدیریت جدی دارد

ترمینال باربری هرات نیاز به مدیریت جدی دارد

شماری از رانندگان موترهای باربری در ولایت هرات در دیدار با والی این ولایت خواهان واگذاری مسئولیت ترمینال باربری به افراد توانمند شدند.   این رانندگان در دیدار با «محمدآصف رحیمی» والی هرات گفته اند که ترمینال باربری...