فعالیت ترمینال‌های خصوصی در هرات پایان می‌یابد

فعالیت ترمینال‌های خصوصی در هرات پایان می‌یابد

فعالیت ترمینال‌های خصوصی در هرات خاتمه می‌یابد. هیئت اعزامی وزارت ترانسپورت کشور با بیان این مطلب گفته است که دولت به‌زودی کار ساخت ترمینال‌های دولتی را به خاطر پایان دادن به اخاذی از رانندگان موترهای باربری و...