کار ساخت ترمنیال میدان هوایی فراه ۷۰ درصد پیش رفته‌است

کار ساخت ترمنیال میدان هوایی فراه ۷۰ درصد پیش رفته‌است

کار ساخت ترمنیال میدان هوایی فراه ۷۰ درصد پیش رفته‌است   مسئولان مجری طرح ساخت ترمینال میدان هوایی فراه می‌گویند که کار ساخت این ترمینال ۷۰ درصد پیش رفته است . عبدالحکیم الفت، مسئول شرکت مجری این طرح می‌گوید که کار...