از تردد وسایط زرهی بدون اسناد توسط وزارت امور داخله جلوگیری میشود

از تردد وسایط زرهی بدون اسناد توسط وزارت امور داخله جلوگیری میشود

وزارت امور داخله کشور اخیر گفته است که این وزارت برنامه‌ای را به منظور جلوگیری از تردد وسایط زرهی بدون اسناد در کابل، پایتخت افغانستان طرح کرده است.   این وزارت با نشر اعلامیه‌ای بیان داشته است که این برنامه جهت...