توزیع ۹ تراکتور به گلخانه داران فراه

توزیع ۹ تراکتور به گلخانه داران فراه

مسئولان در اداره ریاست زراعت و مالداری ولایت فراه می‌گویند که ۹ عراده تراکتور کمر شکن گلخانه‌ای برای گلخانه داران این ولایت توزیع شده است.   ریاست زراعت فراه با نشر خبرنامه‌ای افزود که در حال حاضر صنعت گلخانه‌ای...