ترانه ادل بریتانیایی غوغا کرد

ترانه ادل بریتانیایی غوغا کرد

ادل، خواننده بریتانیایی، بعد از سه سال غیبت به عرصه موسیقی بازگشت و با یک "سلام" رکورد شکست. این ترانه، از هنرمند ۲۷ ساله اول ماه عقرب منتشر شد و نه تنها در صدر فهرست ترانه های برتر امریکا قرار گرفت، بلکه در یک هفته بعد از...