عواید اداره ترانسپورت قندوز ۱۱ درصد افزایش یافته است

عواید اداره ترانسپورت قندوز ۱۱ درصد افزایش یافته است

ریاست ترانسپورت قندوز از افزایش ۱۱ درصدی عواید این اداره خبر می‌دهد. مسئولان این ریاست می‌گویند، هدفی که برای شان در سال روان تعیین شده بود، از آن هم بالاتر عواید گردآوری کرده‌اند به گفته رییس این اداره، با وجودیکه...