ترامپ شهروندان آفریقایی‌تبار آمریکا را “وجدان بیدار جامعه” خواند

ترامپ شهروندان آفریقایی‌تبار آمریکا را “وجدان بیدار جامعه” خواند

دونالد ترامپ در بخشی از برنامه سفر انتخاباتی خود به ایالت میشیگان، برای اولین بار به کلیسای سیاه پوستان در حضور آمریکایی‌های آفریقایی‌تباربه سخنرانی پرداخت. نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای اولین...