خواست ترامپ برای وضع محدویت سفر برای اتباع چند کشور تایید شد

خواست ترامپ برای وضع محدویت سفر برای اتباع چند کشور تایید شد

گزارش‌ها حاکی از آنست که برای اولین بار پالیسی اداره «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، از سوی ستره محکمه آن کشور پذیرفته شد.   پیش از این چندین محکمه ابتدایی، محدودیت ترامپ بر سفر شهروندان چند کشور را به آمریکا خلاف...