تصمیم ترامپ بر توقف اجرای طرح داکا با واکنش های کسترده روبرو شد

تصمیم ترامپ بر توقف اجرای طرح داکا با واکنش های کسترده روبرو شد

تصمیم دونالد ترامپ ، رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر توقف اجرای طرح  داکا  که از اخراج گروهی از مهاجران غیرقانونی جلوگیری می کرد، با واکنش های اعتراض آمیز گسترده ای روبرو شد.   طرح داکا از مهاجرانی که در زمان کودکی به طور...