ترامپ با صحبت همراه با رهبر تایوان سیاست آمریکا را شکست

ترامپ با صحبت همراه با رهبر تایوان سیاست آمریکا را شکست

دونالد ترامپ رییس جمهور منتخب آمریکا سیاست این کشور را که از سال ۱۹۷۹ از زمان قطع روابط با تایوان برقرار بوده را با صحبت تلفنی همراه با رییس جمهور تایوان زیر پا گذاشتن گذاشته است. این در حالیست که تیم انتقال قدرت آقای...