ترامپ؛ دیکته نانوشته است

ترامپ؛ دیکته نانوشته است

یک روزنامه آلمانی در سرمقاله امروز خود درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نوشت: ترامپ برای آلمانی دیکته ای نانوشته است که نمی توان ایراد قابل ملاحظه ای متوجه آن کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی فرانکفورتر...