عدم توزیع تذکره برای کوچی‌های هرات به مسائل سیاسی مرتبط است

عدم توزیع تذکره برای کوچی‌های هرات به مسائل سیاسی مرتبط است

مقام‌های اداره کوچی‌ها در هرات گفت که مشکلات این قوم در سفر اخیر رئیس جمهور غنی به این ولایت با وی در میان گذاشته شده است. محمد رسول بشرمل رئیس اداره کوچی‌ها در ولایت هرات به تلویزیون چکاد گفت که از عدم فعالیت لیسه به...