تدامیچی یاماموتو : جوانان تصمیم گیرندگان اصلی در هر کشور اند

تدامیچی یاماموتو : جوانان تصمیم گیرندگان اصلی در هر کشور اند

تدامیچی یاماموتو فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد که در روز جهانی جوانان در کابل صحبت می‌کرد، جوانان را تصمیم گیرندگان اصلی در هر کشور خوانده است. به گفته وی، شمار کسانی که در انتخابات گذشته به سن قانونی نرسیده بودند،...