پروژه فعال سازی لین برق بند سلما از سوی رییس‌جمهور منظور شد

پروژه فعال سازی لین برق بند سلما از سوی رییس‌جمهور منظور شد

رییس‌جمهور محمد اشرف غنی، پروژه فعال‌سازی لین برق ۱۱۰ کیلووات از بند برق سلما الی ایستگاه کروخ را، در جلسه تدارکات ملی مورد تأیید قرار داده‌است. به اساس خبرنامۀ ارگ ریاست‌جمهوری، قرار است برق بند سلما هرات به...