کارهای تدارکاتی پروژه ساخت نیروگاه برق آفتابی در غور جریان دارد

کارهای تدارکاتی پروژه ساخت نیروگاه برق آفتابی در غور جریان دارد

مسئولان در حوزه دریایی هریرود – مرغاب می‌گویند که کارهای تدارکاتی پروژه ساخت نیروگاه برق آفتابی در ولایت غور جریان دارد.   نور احمد بارز رئیس این حوزه دریایی می‌گوید که تا دو ماه دیگر کارهای تدارکاتی ساخت نیروگاه...