۱۸ میلیارد افغانی در قراردادهای دولتی صرفه‌جویی شد

۱۸ میلیارد افغانی در قراردادهای دولتی صرفه‌جویی شد

از زمان ایجاد کمیسیون تدارکات ملی به رهبری رییس‌جمهور غنی، ۱۸ میلیارد افغانی در قراردادهای دولتی صرفه جویی شده است. یما یاری، رییس ادارۀ تدارکات ملی این مطلب را در یک نشست خبری بیان کرده است. به گفتۀ آقای یاری، تاکنون...