تدابیر ویژه امنیتی به منظور گرامی داشت از هفته شهید در غور

تدابیر ویژه امنیتی به منظور گرامی داشت از هفته شهید در غور

  قرار است از هفته شهید و هفدهمین سالروز جان باخته احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور فردا  دو شنبه در غور بزرگداشت شود.   عبدالحی خطیبی، سخن‌گوی والی غور می‌گوید که به هدف بزرگداشت از هفته شهید، کمیسیون ویژه با...