تدابیر حکومت برای حفظ کشتزار پسته در ولایت بادغیس چیست؟

تدابیر حکومت برای حفظ کشتزار پسته در ولایت بادغیس چیست؟

شورای نظامی ولایت بادغیس تصمیم دارد جهت حفاظت از کشتزار پسته در منطقه "پسته لیق " این ولایت چندین پاسگاه امنیتی ایجاد کند. عبدالرئوف تاج فرمانده امنیه ولایت بادغیس به تلویزیون چکاد گفت: " علت اصلی نابودی درختان پسته در...