تدابیر امنیتی برای برگزاری نماز عید در بادغیس گرفته شده است

تدابیر امنیتی برای برگزاری نماز عید در بادغیس گرفته شده است

مقام‌ها در ولایت بادغیس می‌گویند که نماز عید قربان مانند سال‌های گذشته در استیدیوم ورزشی «شهر قلعه نو» مرکز این ولایت و سایر مساجد برگزار خواهد شد.   «جمشید شهابی» سخنگوی والی بادغیس در گفتگو با تلویزیون چکاد گفت که...