تخریب شدن مسجد روضه حضرت علی، خشم مردم را برانگیخت

تخریب شدن مسجد روضه حضرت علی، خشم مردم را برانگیخت

براساس گزارش‌های رسیده از شمال کشور، مسجد جامع زیارتگاه حضرت علی در شهر مزارشریف از سوی حکومت ویران شده که واکنش‌های مردمی را نیز در پی داشته است.   زیارتکاه حضرت علی در شهرا مزارشریف بیش از ۵۰ سال پیشینه، یکی از...