تخریب ساخت‌وسازهای غیرقانونی در کابل

تخریب ساخت‌وسازهای غیرقانونی در کابل

ریاست شهرداری کابل تخریب و جلوگیری از کار ساختمان‌های غیرقانونی و بدون مجوز را از ناحیه یازدهم شهر کابل آغاز کرد. صبح امروز موظفین این اداره همراه با قطعه منتظره فرماندهی زون ۱۰۱ آسمایی پروسه جلوگیری و تخریب...