تخریب خانه هیتلر در شهر برنو ام راین

تخریب خانه هیتلر در شهر برنو ام راین

وزیر کشور اتریش از تخریب خانه هیتلر دیکتاتور سابق آلمان خبر داد. به نقل از روزنامه دی پرسه، "ولفگانگ سوبوتکا" وزیر کشور اتریش در گفتگو با این روزنامه اتریشی اعلام کرد: "خانه هیتلر در اتریش تخریب شده و به جای آن بنایی برای...