در پی تخریب یک پایه انتقال برق ترکمنستان، برق هرات قطع شده است

در پی تخریب یک پایه انتقال برق ترکمنستان، برق هرات قطع شده است

در پی تخریب یک پایه انتقال برق ترکمنستان به شهرهرات درولسوالی رباط سنگی درنزدیک مرزترکمنستان ، برق حدود نیمی ازساکنان هرات قطع شد.   این اتفاق نیمه های شب گذشته درساحه شهرخلیل اتفاق افتاد ودراثرآن یک پایه انتقال برق...