تحفه ۹۰ میلیون دالری رییس جمهور غنی به مردم قندوز

تحفه ۹۰ میلیون دالری رییس جمهور غنی به مردم قندوز

رییس جمهور غنی شام روز گذشته در دیدار با نمایندگان و بزرگان مردم قندوز گفته است که حکومت ۹۰ میلیون دالر را برای تطبیق پرژه‌های عامه در ولایت قندوز در نظر گرفته است. در این دیدار نمایندگان و بزرگان قندوز از رییس جمهور غنی...